Privacy

Configure Recruitment, Tervurenlaan 128, 1150 Brussel, met ondernemingsnummer (BE)-0876.102.614, is erkend door het Vlaamse Gewest voor rivate arbeidsbemiddeling onder het nummer VG.1189/B, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor werving en selectie onder het nummer B-AA06.007 en bij de Waalse Regio voor selectie- en recruteringsactiviteiten onder het nummer W.RS.367.

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft u recht op inzage, verbetering en schrapping van uw gegevens. Hieronder geven we meer uitleg bij het soort informatie dat Configure Recruitment verzamelt en wat daar precies mee gebeurt. Hebt u nog vragen, dan kunt u steeds contact met ons opnemen via perm@configure.be/contracts@configure.be, of op ons adres: Tervurenlaan 128, 1150 Brussel of op het nummer +32 2 738 76 00.

Informatievergaring: verzamelwijzen, uw toegang en recht op schrapping

U verschaft ons informatie op een aantal verschillende manieren, zoals wanneer u ons uw curriculum vitae (cv) bezorgt, spreekt met onze medewerkers, e-mails, faxberichten en brieven stuurt en uw gegevens op of via onze website aan ons doorgeeft. De informatie die we over u verzamelen, omvat dus meestal uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), diploma's, tewerkstellingsstatus, salarisgegevens en carrièreverloop. Deze informatie bevat dus gegevens die relevant en noodzakelijk zijn om onze doelstelling te bereiken: u bij een klant onderbrengen. Wij garanderen dat met deze informatie op accurate wijze en volgens de wettelijke bepalingen zal worden behandeld.

U hebt het recht op toegang tot uw informatie. Conform de wet garanderen wij uw recht om details uit de bewaarde informatie te ontvangen binnen maximaal 45 dagen na uw verzoek daarom. Als uw informatie onjuist, onvolledig of irrelevant is, kunt u vragen dat deze gecorrigeerd of geschrapt wordt. Wij corrigeren of schrappen de informatie en bezorgen u daarvan het bewijs binnen een maand na uw verzoek tot correctie of schrapping. Als u zich op een van deze rechten wenst te beroepen, gelieve uw verzoek te richten aan Configure Recruitment, Tervurenlaan 128, 1150 Brussel, per brief, voorzien van datum, handtekening en als bijlage een kopie van uw identiteitskaart. Al deze formaliteiten zijn gratis.

Gebruik van uw informatie

Door deze privacyverklaring te lezen die op onze website is weergegeven en waarvan u op de hoogte werd gebracht via e-mail na indiening van uw cv, en door onze diensten te gebruiken, stemt u ermee in dat uw persoonlijke informatie uitsluitend voor de volgende rechtmatige doeleinden wordt gebruikt:

 • vvergelijken van uw gegevens met beschikbare vacatures bij klanten van Configure Recruitment;
 • doorsturen van relevante gegevens uit uw cv zoals uw naam, geboortedatum, opleidingsoverzicht en diploma's, werkervaring, vaardigheden en salarisgegevens naar deze klanten. De gegevens van uw huidige werkgever worden niet doorgegeven tenzij u daarvoor toestemming verleent. Wij sturen uw cv niet door naar om het even welke organisatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming;
 • u op de hoogte houden van mogelijke interessante vacatures voor de toekomst;
 • contact met u opnemen tijdens de rekrutering en de eventuele opdracht nadien.

Bewaring en bescherming van uw informatie

De informatie die u ons verschaft, wordt in onze kantoren bewaard in onze interne database "ITRIS", beheerd door Configure Recruitment, Tervurenlaan 128, 1150 Brussel. De database is enkel toegankelijk voor en kan uitsluitend worden gebruikt door onze personeelsleden. De toegang tot ons computernetwerk en ons databasesysteem is beschermd via paswoorden. De nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen werden ingeschakeld om uw informatie te beschermen tegen (on)opzettelijke manipulatie, vernietiging, verlies of onrechtmatige toegang.

De Commissie voor Gegevensbescherming (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hallepoortlaan 5-8, 1060 Brussel) heeft Configure Recruitment de toelating gegeven een geautomatiseerde database in stand te houden. U kunt contact opnemen met deze Commissie via: commission@privacy.fgov.be of +32 2 542 72 00.

Updaten van uw informatie en gegevensopslag

De persoonlijke informatie die u ons hebt verschaft, dient u zelf aan te passen wanneer ze verandert. Daarvoor neemt u contact op met een van onze medewerkers. Wij vertrouwen erop dat u ons nauwkeurige en volledige gegevens over uzelf, uw ervaring en vereisten bezorgt. Wij bewaren die gegevens in onze database om u op de hoogte te brengen van vacatures waarvoor u volgens ons interesse zou kunnen hebben.

U erkent echter dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het waarborgen dat de informatie die u ons verschaft, nauwkeurig en/of correct is.

Wij vragen dat u ons helpt bij het up-to-date houden van deze informatie en verzoeken u om ons te melden wanneer u de gegevens in kwestie wil laten schrappen. Als u niet wenst dat wij uw informatie nog verder bewaren, kunt u een verzoek daartoe richten aan Configure Recruitment, Tervurenlaan 128, 1150 Brussel, per brief, voorzien van datum, handtekening en als bijlage een kopie van uw identiteitskaart. Op uw verzoek verwijderen wij uw informatie uit de database en bezorgen u het bewijs van schrapping binnen 30 dagen na uw verzoek.

Cookies, hyperlinks en websitestatistieken: verzamelen en gebruik

Wanneer u onze website www.configure.be bezoekt, gebruiken we een eenvoudig soort cookie dat 3 parameters bevat en waarmee wij kunnen bepalen op welke pagina u wil terechtkomen naargelang uw taalkeuze (Frans, Nederlands of Engels) en uw status (kandidaat of werkgever). Dit is een permanent cookie.

De meeste internetbrowsers aanvaarden automatisch cookies, maar u kunt die functie altijd uitschakelen en uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als er een cookie wordt verstuurd. Als u wil weten hoe u hiervoor te werk moet gaan, raadpleeg dan het "Help"-menu van uw browser. Schakelt u de cookiefunctie echter uit, dan is het mogelijk dat u niet langer volledig kunt gebruikmaken van onze website.

Wanneer u onze website bezoekt om informatie op te zoeken of bestanden te downloaden, vergaren wij automatisch de volgende gegevens:

 • domeinnaam waarmee u verbinding maakt met het internet (.be, .org, .com enz.);
 • het IP-adres op het moment van de verbinding;
 • de datum en het tijdstip van uw toegang tot de site;
 • de pagina's die gedurende een bepaalde periode werden geraadpleegd;
 • het soort browser dat u gebruikt;
 • het besturingssysteem van uw pc;
 • de zoekmachine en de zoektermen die u gebruikt hebt om de site te vinden;
 • de bestanden die werden gedownload.

Deze informatie wordt verzameld zodat we kunnen nagaan hoeveel bezoekers de verschillende onderdelen van onze site tellen en om ons te helpen de inhoud van de site te verbeteren.

Onze website bevat mogelijk links naar andere sites waarvoor deze privacyverklaring niet geldt. Als u andere sites bezoekt aan de hand van de links op deze website, geldt vanaf dat moment het privacybeleid van die sites.