Wat u betaalt

Over onze kosten en vergoedingen proberen wij van meet af aan absolute duidelijkheid te scheppen. We garanderen u een Gratis Vervangingsgarantie, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken.

No-cure, no-pay

U betaalt een eenmalige vergoeding wanneer u de kandidaat daadwerkelijk aanwerft, gelijk aan een percentage van het brutojaarsalaris van de kandidaat. De Gratis Vervangingsgarantie is inbegrepen in dit pakket.

Snelle retained search

Voor deze service geldt een vergoeding, gelijk aan een percentage van het brutojaarsalaris van de kandidaat, die in verschillende stappen wordt betaald volgens deze structuur:

  • Een deel bij de ondertekening van onze Algemene Voorwaarden
  • Een deel bij de ontvangst van de kandidatenlijst
  • Het laatste deel bij de daadwerkelijke aanwerving van een kandidaat